Algemene voorwaarden deelname cursus of opleiding

Algemene voorwaarden Lotte’s Logica

Artikel 1

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen en inschrijvingen voor een lezing, training of cursus van Lotte’s Logica.

1.2       Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen met Lotte’s Logica.

 

Artikel 2
2.1    De Overeenkomst komt definitief tot stand nadat Lotte’s Logica het overeengekomen bedrag benodigd voor                                   het definitief maken van de inschrijving heeft ontvangen op de bankrekening van Lifestyleworkshops.

2.2    Wijzigingen of aanvullingen van een Overeenkomst zijn alleen van kracht als deze door  Lotte’s Logica

schriftelijk bevestigd zijn.

 

 

Artikel 3

3.1    Annulering van een inschrijving voor een lezing, training of cursus is mogelijk.

3.2    Echter restitutie van het cursusgeld niet. Dit in verband met het reserveren van de cursusplaats.

3.3    Bij annulering van deelname met opgaaf van een geldige reden mag de cursist de lezing, training of cursus

         op een ander tijdstip, in overleg en na goedkeuring van beide partijen alsnog volgen.

3.4    Bij annulering door Lotte’s Logica door overmacht of ziekte, zal Lotte’s Logica zich verplichten tot het alsnog

         verzorgen van de activiteit op een nieuwe datum. Er zal hierbij zo goed mogelijk getracht worden een datum

         te vinden die ieder past.

3.5   Lotte Botter, eigenaresse van Lotte’s Logica kan naar eigen inzicht, zonder de opgave van reden,  een

        cursist of student weigeren voor een lezing, cursus, training of opleiding. Er hoeft hiervoor

        geen geldige reden gegeven te worden.

 

 

Artikel 4

4.1   Lotte’s Logica kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd toepassen of interpreteren van de

        informatie die verstrekt wordt tijdens de opleiding, lezing, training of cursus.

4.2   Lotte’s Logica kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor letsel of schade veroorzaakt door informatie

        die gegeven is tijdens een opleiding, lezing, training of cursus.

4.3   De eigenaar van het dier blijft altijd zelf aansprakelijk voor het tijdig inschakelen van een dierenarts.